16.10.2013 Vernisáž výstavy SOCIÁLNÍ DESIGN

Přijďte se podívat! Vernisáž je 16. 10. v 18:00, jinak až do 20. 10....

Sociální design
 
Termín „design“ se v konceptu stejnojmenné výstavy neobjevuje v souvislostech, 
v jakých obvykle bývá užíván. Protentokrát nesouvisí s vytvářením návrhu 
a tvarováním užitného předmětu následně převedeného do výroby, ale s alternativami, 
které výkladová pole toho, co je a co není design, dále rozšiřují. V galerijním 
prostoru staré tovární haly jsou tak v rámci přehlídky konfrontovány objekty budící 
klamný dojem zdánlivé funkčnosti, tedy jakési konceptuální „atrapy“ fiktivních 
výrobků, s další volně související rovinou „modelování“ společenského podhoubí, 
které umělec / sociální designér vyhledává a usazuje do určitého kontextu. Třetí, 
zastřešující množinu vystavených prací potom reprezentují projekty přerůstající 
do mediální sféry. Ať už se v uměleckých praktikách objevuje kritická reflexe 
pokřivených společenských vazeb, neblahé ekonomické situace nebo pobídka ke zvýšení 
sebevědomí a zajištění soběstačnosti v oblasti demokratického přístupu k životním 
standardům většinové společnosti, zejména ke vzdělání, v důsledku představují jen 
odlišné strany téže mince. 
Každodennost se tak prostřednictvím angažovaného uměleckého přístupu často 
převtěluje do roviny participatorní kulturní strategie, která slouží danému místu, 
přičemž má – podobně jako „skutečný“ design – užitnou hodnotu spočívající v aktivním 
přijetí komunitou, pro niž je určena. Umělecké dílo potom představuje složitou 
strukturu zahrnující postupy typické pro oblast výtvarné tvorby aplikované na 
konkrétní společenský model. Je založeno na výměně zkušeností a vědomostí o dané 
lokalitě i na aktivistickém uchopení problémů způsobujících její dlouhodobou 
frustraci. To však neznamená, že by angažovaný tvůrčí projekt neměl být naplněn 
romanticko-symbolickým rámcem a vystavěn na neoddiskutovatelných estetických 
kvalitách. Svým způsobem krásné, ale především potřebné projekty, tedy v žádném 
případě nepřestávají odrážet původní, byť kreativní invencí transformovanou 
skutečnost, a to i v případě, že spočívají na zcela utopických základech. 
Zkusme se na výstavě Sociální design zasnít a zamyslet se třeba nad tím, zda nápad 
maďarského umělce Antala Laknera svážet dlouhodobě odpadky z celého Německa do 
Berlína a vystavět z nich na půdorysu bývalého letiště Tempelhof kilometr vysokou 
horu s hotely, sjezdovkami a přírodní rezervací není reálnější, než by se na první 
pohled mohlo zdát…
–––
Výstava je organizována Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty 
Purkyně jako součást projektů: Tvůrčí činnost a sociální prostor podpořený 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Univerzita Předlice podpořený 
Nadací ČEZ, Sociální design podpořený Vnitřním grantem FUD UJEP a dále je financován 
Institucionálním rozvojovým projektem UJEP pro rok 2013.
Výstavní program Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem je v roce 2013 organizován 
s laskavou podporou následujících institucí:
Ministerstvo kultury České republiky, Město Ústí nad Labem, Fakulta umění a designu 
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
 
Michael Blum, Josef Dabernig, Jana Kapelová & Michal Moravčík, Pavel Kopřiva, Antal Lakner, Mjölk, Pavel Mrkus, Antoine Renard, Isa Rosenberger, Pavla Sceránková, Sofie Thorsen, Mona Vatamanu & Florin Tudor, Moira Zoitl
 
Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem + Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem + Lidé výtvarnému umění – výtvarné umění lidem, o.p.s. Ústí nad Labem
Galerie Emila Filly v budově Schifr-AC, s.r.o. (areál Severočeské armaturky),
Jateční 1588/49, Ústí nad Labem.
Součástí programu slavnostního zahájení bude předání cen vítězům 2. ročníku běžeckého závodu Předlická kolejnička, který se uskuteční 16. října 2013 od 16.30 
 
Ceny budou předány v Galerii Emila Filly v 17.30.
Předlická kolejnička je projekt ateliéru Interaktivní média
Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
 

 

Vernisáž výstavy SOCIÁLNÍ DESIGN