Soutěž o návrh Památníku Jana Palacha ve Všetatech

Sylabus
 
Příběh Jana Palacha je intimním příběhem jedince v dramatickém kontextu doby. Návrh Památníku Jana Palacha pojímáme dramaturgicky jako gradující příběh. Hlavní dominantou je samotný dům. Vybouráním vnitřních zdí a zazděním oken vzniká jeden velký prostor pro uměleckou instalaci. Pomocí práce se světlem a prostorem vytváříme dílo, jež má návštěvníka zmatením jeho smyslů vyburcovat k aktivitě a uvědomění si osobní odpovědnosti. To vnímáme jako největší odkaz jeho silného činu.
 
Libreto 1
 
Stojíme uvnitř tmavého prostoru. Prostoru, který nás překvapí. Nečekáme ho. Zvenku celkem běžný dům. Jen zazděná okna upozorní člověka, že není tak úplně všední. Naplněný smutkem - dům bez oken - schránka pro ducha. Stojíme teď uvnitř té schránky, v nitru Palachovi duše. Jedna ohromná místnost, bez zdí a dveří. Stojíme nohama na zemi avšak pod námi se zrcadlí celý prostor. Vznášíme se, jak na vodní nehybné hladině. A posloucháme slova, která někdy zazní do ticha. Z černých zdí najednou září okna, které přeci z venku chybí. Nevidíme z nich ven, vyzařují jen bílé světlo. Po chvíli nás překvapí nesamozřejmost viděného. V ozrcadleném prostoru pod námi vidíme, co je za okny. Tento fakt nás ohromí. Vidíme siluety lidí. Tichého davu, který je všude kolem a my jsme uvnitř. Cítíme pocit osamění, snad trochu podobný, který cítil Palach nad společností, která ho zklamala. Teď tu jsme v domě který zvenku mezi ostatními nevyčnívá. Podobně, jako postava kluka, který chtěl být součástí své společnosti, ale ta se mu mlčky vzdálila a on tu zůstal sám na zlo, na které už “nestačí”.
 
Libreto 2
 
Sednul jsem ráno na vlak do Všetat. Začínal podzim a už nebylo takové teplo jako před pár dny. A to mi připomíná, že tyhle mé první dlouhé prázdniny už se pomalu chýlí ke konci. Za týden nastupuju na historii. Taky mě na ni nevzali napoprvé, jako jeho. Byl to zvláštní pocit jet teď stejnou trasou, kterou jezdíval. Vystoupil jsem a rychle na telefonu našel kudy. Kolem pošty a parku, na roh Smetanovy ulice. Tam je Památník, prý ho poznám na první pohled, říkal Jakub. Ten dům je nečím zvláštní, vypadá trochu jako velký odlitek, nebo schránka. Nemá okna, jen takové zarostlé jizvy po nich. Dovnitř jsem vstoupil úzkou chodbou mezi dvěma vyššími zdmi, takže se mi dům na chvíli schoval. Stěna proti mně se stáčela doleva a já neviděl za roh. Jen pár černých stoliček a knížky, na které padalo jasné dopolední světlo. Po pár krocích se mi otevřel pohled na zahradu. Stěna po pravé ruce se stočila v přímku. 20 metrů života Jana Palacha. Šel jsem k té stěně co nejblíž, protože jsem si všiml, že je potištěná černou barvou. Musel jsem se dotknout. Všechny fotografie a texty otištěné přímo na zeď. Hned jsem si vzpomněl, jak v prý v srpnu ’68 vzali s kamarády kbelíky barvy a všechny všetatské zdi popsali slovy zklamání a naštvání. 1948 - 1969. Nevím, jestli to dělala perspektiva, ale zdálo se mi, že se chodba pomalu zužuje. Na konci se mi opět zakryl pohled do zahrady. Přestože jsem tam byl sám, zdálo se mi, že slyším nějaké hlasy. Zastavil jsem a zaposlouchal. Byl to rozhovor Palacha z nemocnice. Bylo slyšet, jak moc trpí. Bylo to najednou hrozně živé, jako kdyby byl pár kroků ode mně. Nevěděl jsem, že takový záznam vůbec existuje. Stál jsem teď v nejužším místě ústícím opět ven. Viděl jsem ten původní strom a obrovské dveře, které vypadaly stejně jak zbytek Domu Jana Palacha. Zatlačil jsem do dveří. Pamatuju si ten první okamžik. Absolutní tma a zmatenost. Nechápal jsem, co se děje a kde jsem. Pomalu sem ale zvenku dopadalo silné světlo a já se začal orientovat… “Moment. Jak okna? Zvenku jsou zazděná. A ten dům má přece více pater.” Hlavou se mi honila spousta otázek, nevěděl jsem, kde hledat odpovědi. Nic nebylo tak, jak má být. Podlaha se hodně leskla jako by byla mokrá. V odraze jsem viděl okna a v nich lidské siluety. Podíval jsem se zpět do okna, ale nikdo za nimi nebyl. Připadal jsem si jako v Platónově jeskyni. Ještě dlouhé minuty jsem v domě zůstal a těžce oddychoval. Byl to zvláštní pocit být takto izolován. Stejnými dveřmi jsem pomalu šel ven, skoro jsem zapomněl, jak to venku vlastně vypadá. Chvíli mi trvalo se opět zorientovat, měl jsem mžitky před očima z toho silného světla. Sednul jsem si do zahrady a celé si to znovu přehrával. Přemýšlel jsem, jaký by dnes JP byl a co by si myslel o naší době. Hlavou se mi honilo ještě více otázek než před chvílí uvnitř.
 
Celková koncepce Památníku Jana Palacha
 
1. Památník Jana Palacha 
 
Návrh Památníku Jana Palacha pojímáme dramaturgicky jako gradující příběh. Navazujeme na soutěžní zadání a rozdělujeme PJP na stávající dům, nový pavilon a zahradu. Návštěvník prochází všemi části postupně s cílem zintenzivnit prožitek z Památníku. Celý pozemek obíhá nízká zeď, materiálově sjednocená s domem. Vstup na pozemek je vytvořen z ulice Smetanova. Po vstupu první brankou se návštěvník ocitá v ohraničeném prostoru na cestě k vstupu do novostavby výstavního pavilonu. 
 
2. Nový pavilon expozice (20 metrů života Jana Palacha)
 
Pavilon je umístěn v jihozápadní cípu pozemku. Stojí na půdorysné stopě současné kůlny. Prvotní koncepční přemýšlení o charakteru nového objektu jako o “časové ose” vedlo k finálnímu tvaru objektu. Tím je zakřivená přímka, která “objímá” zahradu a otevírá se do ní. Křivka funguje zároveň jako prostorové dělení objektu na foyer a edukační expozice. Nese pracovní název “20 metrů života Jana Palacha”. Znázorňuje krátký a intenzivní život JP ve dvou rovinách. První rovinou je jeho osobní život zachycený fotografiemi, zápisky a svědectvími. Druhou rovinou je vývoj života společnosti a jeho turbulence, které nakonec vedly k tragickému konci. Tato expozice je umístěna na betonovou zeď. Všechny fotografie a texty jsou na zeď aplikovány pomocí sítotisku černou barvou. Toto řešení vytváří silný vizuální a haptický efekt. A je umožněno díky tomu, že veškerá fotodokumentace je černobílá. Gradace k roku 1969 je posílena zúžením objektu. Objekt končí zvukovou smyčkou posledních slov Jana Palacha z nemocnice. 
 
3. Dům Jana Palacha (Schránka pro ducha) 
 
Návštěvník vychází z pavilonu ven a stojí proti Domu Jana Palacha. Nad vstupem do domu je embosovaně provedený citát, který návštěvník zaslechl o několik vteřin předtím z úst JP: “Člověk musí bojovat proti tomu zlu, na který právě stačí.” Tuto větu vnímáme jako zásadní memento vyzývající k aktivitě a uvědomění si osobní odpovědnosti každého návštěvníka Památníku. Dům zvenku vypadá jako odlitek. Okenní otvory jsou zazděny a exteriér a interiér jsou tak radikálně odděleny, což ziintenzivňuje zážitek z nitra 6 domu. Zazděné otvory jsou provedeny materiálově stejně jako je upravena celá fasáda. Po vstupu dovnitř domu zažije návštěvník největší překvapení. Všechny vnitřní zdi a strop jsou vybourány. Prostor (nitro) je tak očištěn a vytváří téměř sakrální dojem. Tento radikální zásah do vnitřních dispozic jsme v návrhu učinili, protože stávající stav interiéru domu je žalostný a návrat do původní podoby by byl téměř nemožný. Vytvořila se tak možnost vytvořit velkorysé místo pro výrazné prostorové instalace (i s potenciální možností je obměňovat). Instalace, kterou pro Památník vytváříme pracuje s prostorem a světlem. Všechny povrchy uvnitř jsou sjednoceny černou barvou. V místech všech původních oken jsou nyní umístěny LCD obrazovky zbavené polarizačního filtru. Vytváří tak dojem intenzivního nepřirozeného venkovního světla, které není vidět ven. Při pohledu na odrazy “oken” na lesklé podlaze však v důsledku lomu světla a polarizace vidíme, že za “okny” jsou siluety lidí. Celá instalace by měla vyvolat zmatení smyslů, znejistění a vytržení z všední reality. Zároveň to značí určitou izolovanost, osamocení v tomto světě za oponou. Pracovně jsme celou instalaci nazvali Schránkou pro ducha. 
 
4. Zahrada 
 
Návštěvník opouští Dům Jana Palacha a měl by mít v hlavě spoustu otázek a myšlenek, ke kterým byl vyprovokován. Klid a čas si vše urovnat by mohl najít v zahradě. Skýtá několik různorodých zákoutí. Má zde možnost strávit čas přemýšlením, psaním nebo čtením zapůjčené knihy z foyer. Část zahrady s cestou kolem domu je dlážděná. Část zahrady u nového pavilonu je zatravněná a vysadili jsme zde nový strom, lípu. Ta nahrazuje stavající strom u Domu Jana Palacha, který by pravděpodobně nepřežil rekonstrukci objektu.
Architektonicko-stavební řešení Památníku Jana Palacha 
 
A. Dům Jana Palacha
 
Původní dům JP byl za léta chátrání vybydlený bez výrazných kvalit či upomínek na život JP. Nový návrh počítá s vybourání vnitřních příček a stropů. Stavba bude staticky zajištěna a budou provedeny nezbytné stavební úpravy vyplývající z nové prostorové koncepce domu. Vnitřní prostor objektu bude rekonstruován a začistěn pro dosažení maximálního a nerušeného zážitku z nové expozice. Fasáda domu dostane novou omítku barevně sjednocenou s plánovaným plotem a novostavbou Pavilonu expozice. 
 
B. Nový pavilon expozice
 
Jednoduchý betonový objekt otevírající se do zahrady bude informační základnou celého památníku. Zahradní pavilon svojí vnější obvodovou zdí kopíruje hranici pozemku a navazuje na nový plot. Prosklení z ohýbaných skleněných tabulí vizuálně spojuje všechny tři klíčové části expozice. Součástí vstupního lobby jsou toalety, technické provozní zázemí a malý sklad pro běžné výstavní nezbytnosti. 
 
C. Zahrada
 
Základní koncepcí zahrady je především klidné spočinutí po návalu informací v zahradním pavilonu a emocionálním prožitku z hlavní expozice. Zpevněné dlážděné plochy jsou především klidovými zónami a shromaždištěm pro případné větší návštěvnické skupiny. Zatravněná část zahrady odděluje funkčně odlišné prostory informativní expozice, památníku a klidové části zahrady.
 
Team: Mjölk architekti & Marek Nedelka & Richard Loskot
 

Soutěž o návrh Památníku Jana Palacha ve Všetatech
Soutěž o návrh Památníku Jana Palacha ve Všetatech
Soutěž o návrh Památníku Jana Palacha ve Všetatech
Soutěž o návrh Památníku Jana Palacha ve Všetatech
Soutěž o návrh Památníku Jana Palacha ve Všetatech
Soutěž o návrh Památníku Jana Palacha ve Všetatech
Soutěž o návrh Památníku Jana Palacha ve Všetatech
Soutěž o návrh Památníku Jana Palacha ve Všetatech
Soutěž o návrh Památníku Jana Palacha ve Všetatech
Soutěž o návrh Památníku Jana Palacha ve Všetatech
Soutěž o návrh Památníku Jana Palacha ve Všetatech
Soutěž o návrh Památníku Jana Palacha ve Všetatech
Soutěž o návrh Památníku Jana Palacha ve Všetatech
Soutěž o návrh Památníku Jana Palacha ve Všetatech