mjölk identita

Nová vizuální identita Mjölk nezačala – jak by se mohlo podle vyobrazení zdát – logotypem. Začali jsme uvažovat o podobě webu a zároveň začalo vznikat korporátní písmo. Spodní část prezentace je věnována jen jemu. Logotyp je redesignem původního tvaru krabice s použitím nového písma.
Webová stránka je dynamická, při znovunačtení se mění poloha a velikost dlaždic. Náhled projektu může zabírat 1 nebo 4 dlaždice, případně 2 na výšku či na šířku. Podle potřeby a nálady je možné uživatelsky měnit barvu pozadí – bílá / černá, je možné zakázat obrázky (stránka pak vypadá nejlíp).
Písmo zahrnuje krom obvyklého řezu ještě řez šablonový a zaslepený, několik dalších je v přípravě. Podporuje všechny evropské latinkové sady, má několik pokročilých OpenType funkcí.

mjölk identita
mjölk identita
mjölk identita
mjölk identita
mjölk identita
mjölk identita
mjölk identita
mjölk identita
mjölk identita
mjölk identita
mjölk identita
mjölk identita
mjölk identita
mjölk identita
mjölk identita
mjölk identita
mjölk identita
mjölk identita
mjölk identita