Dům obchodu Kubík

Obchodní dům Kubík v Moravské Třebové stojí na svahu a na cestě z autobusového nádraží do centra města. Směr průchodu z autobusového nádraží do centra určil pozici hlavních vstupů a tvar vnitřní pasáže. Svah jsme využili, abychom zdůraznili objem dvoupodlažní stavby směrem do křižovatky ulic Lanškrounská a Komenského. Nároží na křižovatce je úhlavní prostor našeho návrhu. Odstranili jsme betonovou rampu, která zabírala cenné místo, a uvolnili terén kolem domu. Vznikl prostor pro umístění čtvrtého hlavního vstupu v přízemí domu. Tento vstup vede lidi po rovině města přímo k prodejně potravin a dál do vnitřní pasáže.
Nároží u křižovatky odkud vedou do objektu dva vstupy na různých úrovních je nový veřejný prostor města.  Podél fasády zde terén překonává výšku jednoho podlaží. V místě kde je terén příliš prudký jsme jej ohraničili dlouhou lavičkou. Lavička je volně položena na svažitý terén a definuje cestu mezi dvěma vstupy po pohodlném sklonu. Plocha před vstupy je dlážděná kamenem. Z dlažby vyrůstá několik stromů. 
S předběžnou studií využití objektu souhlasíme. Orientace komerčních prostor do vnitřní pasáže nám umožnila navrhnout fasády s minimem velkých otvorů. Na rozdíl od velkých obchodních center, v tomto měřítku tvoříme příjemný maloměstský obchodní dům. Tvar pasáže jsme upravili. Záměrem je zpřehlednit průchod domem. Schody a eskalátor jsou na jednom místě v centru pasáže. Za schody se pasáž láme v pravém úhlu a nad tímto místem je v druhém podlaží navržen světlík.   
Fasády domu navrhujeme opláštit čedičovou dlažbou. Je to levný a nezničitelný materiál. Dlaždice jsou dvacet centimetrů velké hexagony proměnlivé, metalicky černé barvy. Je to standardní průmyslový výrobek. Stavba bude působit jako těžký černý monolit s jemnými šupinami. Vchody jsou zapuštěné do hmoty domu a jejich boční stěny jsou navrženy tak aby svítily a kontrastovaly s tmavou fasádou. Doplňkovým materiálem k tmavé čedičové fasádě jsou dřevěné rámy oken a dřevěné podhledy v pasážích. 
Poslední výrazovou vrstvou návrhu jsou reklamní plochy. Zcela je oddělujeme od hmoty domu. Na střechu umísťujeme dva typy ocelových konstrukcí, vysoké poutače zakončené kruhovou deskou a konvenční plochy, které se rozdělí pro jednotlivé obchody. V této formě jakési lehké konstruktivistické nástavby nad těžkou hmotou domu nám pestrobarevná reklama nebude vadit.
Fasáda a plochy kolem domu jsou z tvrdých a bezúdržbových materiálů. Nikde nejsou žádné zbytkové plochy, kde by se mohl hromadit nepořádek. Vznikne tak pevný podklad pro další měkčí vrstvy laviček, stromů a reklam.   
 
Team: Mjölk architekti & Marek Nedelka

Dům obchodu Kubík
Dům obchodu Kubík
Dům obchodu Kubík
Dům obchodu Kubík
Dům obchodu Kubík
Dům obchodu Kubík
Dům obchodu Kubík
Dům obchodu Kubík
Dům obchodu Kubík
Dům obchodu Kubík
Dům obchodu Kubík
Dům obchodu Kubík
Dům obchodu Kubík
Dům obchodu Kubík