Dělat les

V lesnictví zkratky neexistují. Les jako cyklus hospodářských činností
 
Výstava Dělat les vychází ze současného stavu lesního hospodářství. Představuje hlavní momenty lesní výroby, péče o les a těžby. Obrazový materiál k výstavě vznikal po dobu jednoho roku. Stal se časovou komprimací stoletého cyklu lesa. Zachycuje proces pěstování stromu, moment kácení, přerod v materiál dřeva.
 
Výstava odráží kulturní chápání lesa. Procházíme urbanistickým prostředím, výstavními objekty, které svým obrazovým i konstrukčním charakterem odkazují k „chrámům“ naší civilizace. Fotografické pojetí zpochybňuje dichotomii příroda - kultura, umění - průmysl. Pohled na les je antropocentrický. Jedná se o les hospodářský.
 
Důrazem na činnosti, které ovlivňují funkci lesů, otevíráme debatu nad charakterem lidského zásahu. Doufáme ve společenskou zodpovědnost a dlouhodobou koncepci lesního hospodářství, která zachová komplexní význam lesa v přírodním i kulturním kontextu.
 
Text: Vendula Tůmová
 
Koncepce výstavy: BoysPlayNice, Kloboucká lesní, Mjölk
Fotografie: BoysPlayNice
Architektonické řešení: Mjölk
Grafické řešení: Lenka Mičolová
Realizace výstavy a instalace: Kloboucká lesní
 
Partneři výstavy: 
Národní zemědělské muzeum, s. p. o.
Designblok 2017
 
Mediální partner: Lesnická práce
 
Termín: 19. 9. 2017 – 31. 1. 2018
Místo: Národní zemědělské muzeum, s. p. o., Kostelní 44, Praha 7
 
Doprovodné programy a komentované prohlídky: aktuálně na www.nzm.cz a www.delatles.cz
 

Dělat les
Dělat les
Dělat les
Dělat les
Dělat les
Dělat les
Dělat les
Dělat les
Dělat les
Dělat les
Dělat les
Dělat les
Dělat les
Dělat les
Dělat les
Dělat les
Dělat les
Dělat les
Dělat les
Dělat les
Dělat les
Dělat les
Dělat les
Dělat les
Dělat les
Dělat les
Dělat les
Dělat les